Magdalenens og det Guddommelige Feminines 3 Traumer II

Magdalenens Traumer er det Guddommelige Feminines tre kerneudfordringer, som vi må heale i os selv og i verden for at skabe et bæredygtigt og ligeværdigt samfund.
De blev båret af Magdalenen Maria i hendes rolle som Den Feminine Kristus

Det andet Traume: Besat af Dæmoner

Det andet traume har at gøre med hjertet og relationer til andre mennesker.

Gennem den kollektive bevidsthed og det ubevidste patriarkalske paradigme har kvinder lært at deres eksistensberettigelse og succeskriterie som individ kommer fra opfyldelsen og imødekommelsen af andre behov. Og dermed tilsidesættelsen af egne.

Dette har skabt en tveægget kvindelig identitetsstruktur, hvor kvinder der står op for sig får prædikatet: Hystade eller Bitch på den ene side – og kvinder der IKKE står op for sig selv, er henvist til passiv-aggressiv manipulationsmøntre (brokkeri, bitching) for at opnå deres ønsker i relation til andre på den anden side.

Tiden er inde, til at hele såret, og byde Det Guddommelige Feminine velkommen tilbage

De 3 Traumer ligger latent i vores kollektive bevidsthed, og er således en del af både din og min hukommelse. De kommer til udtryk i kvinders måde at sabotere egen selvudfoldelse på gennem begrænsende overbevisninger, tanke- og handlemønstre.

Og for at skabe et liv i overskud, i kærlighed og i overensstemmelse med dem vi er inderst inde – så må vi heale traumerne i os selv. Hvad der heales i en enkelt kvinde, heales samtidigt på kollektivt plan. Og i takt med at Det Guddommelige Feminine atter indtager sin rette plads i den kosmiske vægtskål, heales også menneskehedens og Mama Gaias traumer

“Søster, søster, hør mig kalde!
Hvad er gjort for én, er gjort for os alle …”

En af vejene til at forløse traumerne, er at arbejde med din andel af den kollektive bevidsthed – at rense din karmiske baggage for uforløste bindinger, sjælskontrakter og hente din Ophøjede Seksuelle PræstindeArketypes sjælsfragmenter hjem på et spirituelt, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk plan.
Dybest set: At rydde op, og genaktivere din sjælsDNA fulde potentiale – dine fødselsret som refleksion af selve Skaberkraften.

Hermed tillader vi din indre Gudbid – din Guddommelige Storhed og Kraft, at træde frem og atter skinne, så andre kan blomstre i dit lys.

Vi er her for at forstærke og forstørre hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få den gratis guide: Livsformålet i dit Fødselstal
.

AKTUELT

LIVSFORMÅLet I DIT FØDSELSTAL Når vi kender vores største potentialer og udfordringer, er vi godt klædt på til at realisere vores drømme.
Vil du kende dine kvaliteter, naturtalenter og udfordringer? BOOK HER

DIN LIVSRYTME OG TIMING Hvilke af dine unikke kvaliteter og udfordringer kommer særligt i spil i netop dette år? Hvornår har du medvind og hvornår har du modvind? Hvilke temaer er på spil?
BOOK HER

FØLG MED PÅ INSTAGRAM