Er alting forudbestemt ifølge numerologien?

Numerologien ændrer sig i disse år – eller snarere: vi ændrer vores syn på numerologien, hvad den kan og er. Der er simpelthen et paradigmeskifte igang, som hele tiden åbner nye forståelsesdøre. Kristine Øjken Quantum Leap

Dybest set er numerologien et menneskeligt konstrukt, et forsøg på at formidle universets sammenhæng og energistrømme, og er derfor en afspejling af en dybere sandhed, som er så stor og uforståelig, at den netop ikke kan begrænses til regler og kasser. Men sandheden, som numerologien forsøger at kategorisere, er den sammen uanset hvilken synsvinkel på numerologien vi end tager.

Men fordi numerologien er vores forsøg på at forklare og beskrive denne bagvedliggende sandhed, så ændres den også i takt med at vores forståelsesramme ændres og i takt med at konteksten som numerologien opererer indenfor ændres.

Fx er den primære numerologiske tradition (og ja, der er ikke én numerologi, men mange) forklaret og beskrevet ud fra et samfund der var markant mere fastlåst og forudsigeligt indenfor alle livsområder. For ikke så mange år siden endda – stadigt tæt nok på til at indgå i vores cellulære familiehistorik – var samfund, livsudvikling, levealder, levevis, parforhold, karrierevej etc. langt mere rigidt. Mennesker flyttede sig hverken fysisk eller tankemæssigt nær så meget som nu. Man sad i samme stilling og på samme sociale trin hele livet igennem – ligesom ægteskabet var for livstid.

Nu lever vi i projektsamfundet – en langt mere bevægelig form for samfund, hvor alle hele tiden indgår midlertidige, flygtige og forandringsorienterede forbindelser. Hverken job, kæreste- eller boligforhold er definitive, men kan med et splitsekund ændres.

De tendenser og udvikling beskrives af numerologien, når vi ser på de globale tal som har indflydelse på os alle. Men samtidigt bliver numerologien dermed også mere fleksibel og knapt så dommedags- og skæbnebetonet som tidligere. Ganske enkelt fordi individet i langt højere grad er selvbestemmende og også spirituelt og energetisk opfordres til at praktisere fri vilje.

Så kort sagt: JA – numerologien som den var, opererede med at alting er skæbnebestemt og dermed forudsigeligt. Og NEJ – paradigmeskiftet i numerologien afstedkommer, at vibrationerne og måden vi anskuer energierne på numerologisk nu i langt højere grad lægger op til selvbestemmelse. At de ikke dikterer vores liv eller eksekvere dommen over det. Men at de snarere – lige som en vejrudsigt – kan anvendes som redskab til at tage gummistøvler på når det regner, og sandaler på i solskin.

Hvad betyder det for måden, vi anvender numerologisk viden på?

Det betyder, at dit navn ikke længere definerer dit liv. Eller at dine fødselstal gør det.Det er ikke længere “heldigt” eller “uheldigt”. Det er potentialet for begge dele.
Men både navn og øvrige personlige tal udgår den værktøjskasse, som du kan åbne og kigge ned i, når du synes der er for meget “modvind på cykelstien”. Derfor er der BÅDE positive kvaliteter og naturtalenter i alle vibrationer – lige så vel som der er udfordringer og læring i alle vibrationer. Så du kan vælge. Dvs. at vi godt kan vende et “uheldigt” navn til noget positivt. At vi kan hæve os langt over den “tunge” ende af vibrationerne.

Jo mere konstruktivt vi anvender numerologien, og jo mere vi bestyrker den enkelte i sin egenforståelse og egenkraft, jo mere “rydder” vi også op i vibrationernes kollektive energiaftryk. Det vil på længere sigt betyde, at selv de vibrationer, som vi idag udelukker af harmoniske numeroskoper, vil blive budt velkommen på navnelinien i kraft af de fantastiske gaver og kraftudfoldelser der ligger i deres “energiDNA”.

Tallene, vibrationerne eller navnene – eller noget som helst andet i verden – kan nogensinde hindrer din vækst og din udfoldelse. Det kan kun du selv. Men der kan være mere eller mindre medvind på vejen.
Dér hvor arbejdet med navne og tal og vibrationer giver mening, bliver healende og forløsende, er når vi kan benytte dem til at kaste lys over vores blinde vinkler. Oplyse de skygger som vi ikke har kunnet se.

Det er også grunden til at navneskiftet i sig selv aldrig “løser” problemerne. Det skal du.

Navnene hjælper dig til at se dine blinde vinkler fra et nyt perspektiv, og kaste lys over de historier og overbevisninger, som dine gamle navne, har indviklet dig i. Derfor dikterer tallene emner, temaer, opfordringer og mulige læringer og udfald. Men aldrig, hvilken retning du skal vælge. Så temaerne er forudbestemt – selve de rytmer som er i livet er forudbestemt. Men hvordan du vælger at agere ift. de rytmer, ebbe og flod – det vælger du selv.
Du kan nemlig ikke handle eller gøre forkert fra et energetisk synspunkt. Men du kan have en holdning til, hvad der er godt og dårligt, rart eller væmmeligt – og dvs. du også altid har en valgmulighed mellem de konsekvenser som hver handling medfører. Du kan til enhver tid vælge, om du vil medarbejde eller modarbejde med de temaer som er.
Det er nemlig din frie viljes ret.

Numerologien kan fortælle dig, hvor du starter – dit udgangspunkt – og kan også se temaer i dit fremtidige liv, men kun du bestemmer hvor det ender 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få den gratis guide: Livsformålet i dit Fødselstal
.

AKTUELT

LIVSFORMÅLet I DIT FØDSELSTAL Når vi kender vores største potentialer og udfordringer, er vi godt klædt på til at realisere vores drømme.
Vil du kende dine kvaliteter, naturtalenter og udfordringer? BOOK HER

DIN LIVSRYTME OG TIMING Hvilke af dine unikke kvaliteter og udfordringer kommer særligt i spil i netop dette år? Hvornår har du medvind og hvornår har du modvind? Hvilke temaer er på spil?
BOOK HER

FØLG MED PÅ INSTAGRAM

For den rejsende åbner der sig nye verdener. ⁠
Verdener hvor styresystemet pludseligt er et ganske nyt. ⁠
Hvor energi og det at kende til energiens påvirkning af ens system bliver alfa omega for trivsel. ⁠
⁠
En nye verden af muligheder, hvor gamle låste forestillinger om verdens sammenhæng må lirkes op og sindets plasticitet udfordres. ⁠
⁠
For hvert skridt ud i det endnu ukendte territorie af potentiale gives brændstof til rejsen i form af den energi, som de låste forestillinger har blokeret. ⁠
⁠
Åbnes låsene ikke på vejen, løber man tør for brændstof og kan ikke fortsætte uden at forvandle låsen til en åbning for ny energi. ⁠
⁠
Det er en verden der strækker sig uendelig udover det fysiske materielle verdenssyn - og dermed også udover de begrænsninger der er vævet ind i dennes struktur. ⁠
⁠
Udover den verden - ja der venter evigheden. Og med evigheden træder vi ind i en primært metafysisk realitet. En metaverden. En verden udover. ⁠
⁠
Her regerer alt det som ligger udover dit menneske, din personlighed. Dit højere selv. Din sjæl. De energier som du er kommet for at skabe med for at opleve din guddommelighed. ⁠
⁠
Og det er også her at tid og rum kollapser, og vibration og frekvens bliver navigationspejlemærker. Hvilket betyder, at du her kan flyde med strømmen af det helt store kosmiske skaberværks udfoldelse. ⁠
Hvilket selvfølgeligt skal integreres hele vejen tilbage til din menneskelighed - og derfra når herligheden på uendelighedsplan ned på konkret materialistisk fysisk plan, hvor du så har mulighed for at opleve guddommelighed i menneskeform. ⁠
⁠
Kunsten er at finde sig selv i det enorme spektrum. Og ikke lade sig låse af andres forestilinger om, hvad det nye er. ⁠
⁠
Kunsten er at turde udforske "spillereglerne" i alt det nye, og vove at fejle - for så at rejse sig igen og fortsætte. ⁠
⁠
Kunsten er at vove at gå på opdagelse i sig selv i alt det store og uendelige, og på baggrund af det perspektiv udforske - hvem kan jeg så være som menneske?⁠
⁠
#sjælslegender #sjælsarkiv #karma #spiritualitetmednosser #energetics #metafysisk #livsformål #sjælsformål #kosmiskevibes #nextlevel⁠
For den rejsende åbner der sig nye verdener. ⁠ Verdener hvor styresystemet pludseligt er et ganske nyt. ⁠ Hvor energi og det at kende til energiens påvirkning af ens system bliver alfa omega for trivsel. ⁠ ⁠ En nye verden af muligheder, hvor gamle låste forestillinger om verdens sammenhæng må lirkes op og sindets plasticitet udfordres. ⁠ ⁠ For hvert skridt ud i det endnu ukendte territorie af potentiale gives brændstof til rejsen i form af den energi, som de låste forestillinger har blokeret. ⁠ ⁠ Åbnes låsene ikke på vejen, løber man tør for brændstof og kan ikke fortsætte uden at forvandle låsen til en åbning for ny energi. ⁠ ⁠ Det er en verden der strækker sig uendelig udover det fysiske materielle verdenssyn - og dermed også udover de begrænsninger der er vævet ind i dennes struktur. ⁠ ⁠ Udover den verden - ja der venter evigheden. Og med evigheden træder vi ind i en primært metafysisk realitet. En metaverden. En verden udover. ⁠ ⁠ Her regerer alt det som ligger udover dit menneske, din personlighed. Dit højere selv. Din sjæl. De energier som du er kommet for at skabe med for at opleve din guddommelighed. ⁠ ⁠ Og det er også her at tid og rum kollapser, og vibration og frekvens bliver navigationspejlemærker. Hvilket betyder, at du her kan flyde med strømmen af det helt store kosmiske skaberværks udfoldelse. ⁠ Hvilket selvfølgeligt skal integreres hele vejen tilbage til din menneskelighed - og derfra når herligheden på uendelighedsplan ned på konkret materialistisk fysisk plan, hvor du så har mulighed for at opleve guddommelighed i menneskeform. ⁠ ⁠ Kunsten er at finde sig selv i det enorme spektrum. Og ikke lade sig låse af andres forestilinger om, hvad det nye er. ⁠ ⁠ Kunsten er at turde udforske "spillereglerne" i alt det nye, og vove at fejle - for så at rejse sig igen og fortsætte. ⁠ ⁠ Kunsten er at vove at gå på opdagelse i sig selv i alt det store og uendelige, og på baggrund af det perspektiv udforske - hvem kan jeg så være som menneske?⁠ ⁠ #sjælslegender #sjælsarkiv #karma #spiritualitetmednosser #energetics #metafysisk #livsformål #sjælsformål #kosmiskevibes #nextlevel⁠
2 uger siden
View on Instagram |
2/4
Tilmelding til NEXT LEVEL sker i blinde!
Hvorfor?
Fordi energi og sjæl handler om tillid 🦄🦋🥳🌸

Programmet har frigivet flere informationer - kan du mærke en impuls og er der noget der kalder - så kan du ta dit tillidsspring ved at følge link i bio —->
Tilmelding til NEXT LEVEL sker i blinde! Hvorfor? Fordi energi og sjæl handler om tillid 🦄🦋🥳🌸 Programmet har frigivet flere informationer - kan du mærke en impuls og er der noget der kalder - så kan du ta dit tillidsspring ved at følge link i bio —->
2 uger siden
View on Instagram |
3/4
WOOOOOW ... det er SÅ spændende!
Hvad ender det med?

Flere detaljer er lækket - og en ny magisk værdikode er frigivet.

Frekvensen af NEXT LEVEL er ganske enkelt helt særlig - selvfølgeligt - det ligger i ordene, men alligevel.

Som spændingen stiger, opbygger vi mere og mere energi - frekvenser af nysgerrighed, potentiale og "kan-slet-ikke-vente" bobler. 

I sig selv er NEXT LEVEL jo et "usynligt" program - et mysterie i sig selv. Uden at beskrivelse, program, indhold etc er beskrevet. 
Det er med andre ord REN ENERGI du tapper ind i for at mærke om du skal med. 

Allerede dér vil nogle blive trigget, få dybere indsigt i programmer om penge, værdi og "hvordan-man-gør". 

Overraskelsen i at blive præsenteret for muligheden af ikke at skulle afhænge af logik og rationale - men udelukkende at skulle mærke: JA - det her er til mig og mit NEXT LEVEL er klar - for at vælge og sætte handling på. 

Det er en proces der er stærkt spundet på tillid. 
Tillid til din egen sjælsstemme. At du ikke tager fejl. 

Det er også tillid til mig. Tillid til at jeg selvfølgeligt leverer en fyldigt, rigt og dyb energibane - og vejen derhen. 

Det er ganske enkelt et helt andet game, hvor vi bryder ud af formerne for "normal" - og i stedet tapper ind i EXTRAORDINÆR. 

For vi skal ud over det ordinære - vi kan ikke undgå det, hvis vi vil arbejde med sjæl. Leve med sjæl. Leve fra sjæl.
For din sjæl er ganske enkelt unik og har adgang til ekstraordinære kvaliteter, ressourcer og powerfuld energi.

For hver gang flere informationer om NEXT LEVEL frigives stiger prisen. Så allerede inden selve programmet frigives, stiger værdien af investeringen. Hvilket er så .... jeg mangler ord ... megamonsterlækkerhedsmumsubercool - fordi det direkte afspejler, hvordan vi hæver barren for værdi, når vi følger sjælsstemmens hvisken og går i tillid. 

Jeg skal ud og fejre. 
Jeg skal fejre NEXT LEVEL energien, der har sendt mig ind i en helt ny bane af lethed, jeg slet ikke kendte til før.
Jeg skal fejre alle de skønne mennesker, som allerede HAR truffet et valg kun på baggrund af en impuls - og investeret i sig selv. 
Det er smukt.
Det er rørende - og det er meget meget magisk. 

#nextlevel #sjælsdesign
WOOOOOW ... det er SÅ spændende! Hvad ender det med? Flere detaljer er lækket - og en ny magisk værdikode er frigivet. Frekvensen af NEXT LEVEL er ganske enkelt helt særlig - selvfølgeligt - det ligger i ordene, men alligevel. Som spændingen stiger, opbygger vi mere og mere energi - frekvenser af nysgerrighed, potentiale og "kan-slet-ikke-vente" bobler. I sig selv er NEXT LEVEL jo et "usynligt" program - et mysterie i sig selv. Uden at beskrivelse, program, indhold etc er beskrevet. Det er med andre ord REN ENERGI du tapper ind i for at mærke om du skal med. Allerede dér vil nogle blive trigget, få dybere indsigt i programmer om penge, værdi og "hvordan-man-gør". Overraskelsen i at blive præsenteret for muligheden af ikke at skulle afhænge af logik og rationale - men udelukkende at skulle mærke: JA - det her er til mig og mit NEXT LEVEL er klar - for at vælge og sætte handling på. Det er en proces der er stærkt spundet på tillid. Tillid til din egen sjælsstemme. At du ikke tager fejl. Det er også tillid til mig. Tillid til at jeg selvfølgeligt leverer en fyldigt, rigt og dyb energibane - og vejen derhen. Det er ganske enkelt et helt andet game, hvor vi bryder ud af formerne for "normal" - og i stedet tapper ind i EXTRAORDINÆR. For vi skal ud over det ordinære - vi kan ikke undgå det, hvis vi vil arbejde med sjæl. Leve med sjæl. Leve fra sjæl. For din sjæl er ganske enkelt unik og har adgang til ekstraordinære kvaliteter, ressourcer og powerfuld energi. For hver gang flere informationer om NEXT LEVEL frigives stiger prisen. Så allerede inden selve programmet frigives, stiger værdien af investeringen. Hvilket er så .... jeg mangler ord ... megamonsterlækkerhedsmumsubercool - fordi det direkte afspejler, hvordan vi hæver barren for værdi, når vi følger sjælsstemmens hvisken og går i tillid. Jeg skal ud og fejre. Jeg skal fejre NEXT LEVEL energien, der har sendt mig ind i en helt ny bane af lethed, jeg slet ikke kendte til før. Jeg skal fejre alle de skønne mennesker, som allerede HAR truffet et valg kun på baggrund af en impuls - og investeret i sig selv. Det er smukt. Det er rørende - og det er meget meget magisk. #nextlevel #sjælsdesign
2 uger siden
View on Instagram |
4/4