At give slip er ikke at lægge sig på sofaen …

Når vi taler om, at der sker et paradigmeskifte fra et maskulint drevent tendenskatalog over i et et feminint, så er der også en tendens til at forklare og definere det maskuline som resultatorienteret, målrettet, egocentrisk, aktivt fremadbrusende og linært.Kristineojken Bliss

Derimod bliver det feminines paradigmes kvaliteter beskrevet som procesorienteret, afventende, rummerligt, cirkulært og helhedsorienteret. Det handler om at være mere end at handle – punchlinen er “We are human beings – not human doings”.

I hele den snak og i forsøget på at beskrive de to energier og paradigmer, kan man lynhurtigt forstå det feminine væren som afventende og inaktivt og passivt. At vækstprocessen er præget af at give slip fremfor at tiltage sig ressourcer, magt, handling etc. Altså ikke nødvendigvis bogstaveligt, men at det ligger implicit i energien.

Det at give slip, at hvile og være i nuet bliver prist som det nye sort. Og jeg er fuldstændigt enig – men vi kan komme et lag dybere.
Et lag dybere i vores forståelse af, hvad der er på spil her.

For den feminine energi er langtfra PASSIV væren. Og det vil sige, at hvis man forsøger sig med passiv væren som redskab til at være, manifesterer eller leve mere i overensstemmelse med det det feminine paradigmes skaberkraft og “spilleregler”, så bliver man skuffet.

Det svarer nemlig lidt til at sætte en telefon i opladeren og så glemme at tænde for kontakten. Når man efter noget tid tjekker ind igen, så opdager man et lige så tomt batteri som før.

Det feminine paradigmes måde at være aktiv på, er drevet af inspireret handling – dvs. sige handling som ikke er forceret, opleves tung eller drevet af en “tag dig sammen”- energi. Men handling er bestemt involveret. Det er ikke en sofaeksistens, der skaber de oplevelser, du ønsker.

Det er bare en anden slags handling end den maskuline, som vi er vant til.

Den feminine måde at være i handling på, er i en aktiv væren. Aktiv væren er en handling, som opleves fremfor at gøres. Det feminines modtagelighedskvalitet er sansernes oplevelse af aktiviteten – hvilket bliver til drivkraften.

Fx er den stereotype velkendte maskuline handling typisk forceret, fokuseret og kræver en magtdemonstration. Jeg skal være færdig med opgaven til et givent tidspunkt og det skal være så og så omfattende, for at blive anerkendt på et givent niveau, som udløser et givent resultat, præmieres i en eller anden form for prestige og status valuta.

Den feminine aktive væren, handler om nydelse – at sanserne modtager indtryk og overgivelse til kroppens fornemmelser – og det er et selvbelønnende kredsløb, som skaber mere indre overskud, der er motivationsfaktoren. (At de ydre ting så følger med organisk og hvordan de gør det, er en helt anden snak).

Men den aktive væren kommer ikke ved at holde op med at handle maskulint. Og slet ikke i en misforstået passiv væren, hvor man venter på at ting ændrer sig eller sker som ved et pludseligt lynnedslag.
Den passive væren skaber mere passivitet og …. ingenting.

Fordi vi stadigt primært er installeret til at gøre, så rejser spørgsmålet sig: Hvad skal man så gøre? Hvad gør man for at dyrke aktiv væren? Hvad vil det sige?

Aktiv væren er, som nævnt, inspireret handling. Inspireret handling er en tilstand af flow. Det er dér, vi zoomer helt ud af den problemstilling som vi til at begynde med gerne ville gøre noget ved. Eller at gå generel som Abraham/Hicks kalder det.

Det betyder, at vi fjerner fokus fra udfordringen eller problemet. Virksomheder som Google og Apple er allerede på forkant med at udnytte de ressourcer, det frigiver at gå generel, og har indrettet “gå generel”-hjørner på kontorerne med bordfodbold, bordtennis og anden form for legeaktivitet.

For det som der sker, når vi zoomer ud, det er at vi åbner op for kreativ tænkning. Vi kan undvige de dele af hjernen, som lukker ned for kreativiteten, når den bliver stillet en stor opgave. Og istedet lege kreative løsninger frem.

Med andre ord; så stimulerer det at zoome ud, gå generel og lege de kreative centre i hjernebarken, fordi vi kan lade hjernen gøre sit arbejde fremfor at forcere en løsning på bordet. Et resultat.
Når vi beder hjernen om et resultat, som den er urolig for om den kan levere, så aktiveres vores kamp-flugt center og amygdala sender frygthormoner ud i hele vores system. Som ikke bare skaber dårlige resultater – men også fysisk og psykisk er uhensigtsmæssigt fordi det på længere sigt leder til øget stress.

Inspireret handling er den type aktiv væren, der får dig til at føle dig i flow, at gå generel, at zoome ud af fokus. For nogle er det bordtennis, for andre strikketøj. Men det er ikke passiv venten.
Kvaliteten som du skal indstilles GPSen efter er, at det skal bringe et smil på læben og med en følelse af lethed få dine tanker væk fra selve problemet eller udfordringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få den gratis guide: Livsformålet i dit Fødselstal
.

AKTUELT

LIVSFORMÅLet I DIT FØDSELSTAL Når vi kender vores største potentialer og udfordringer, er vi godt klædt på til at realisere vores drømme.
Vil du kende dine kvaliteter, naturtalenter og udfordringer? BOOK HER

DIN LIVSRYTME OG TIMING Hvilke af dine unikke kvaliteter og udfordringer kommer særligt i spil i netop dette år? Hvornår har du medvind og hvornår har du modvind? Hvilke temaer er på spil?
BOOK HER

FØLG MED PÅ INSTAGRAM